Tarımsal Biyoçeşitliliğin Korunmasında Yerel Tohum Ağları Ve Ekolojik Tarımdaki Yeri

Yazar: Zerrin Çelik
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Özet
Küresel ısınma, çevre kirliliği ve açlığın arttığı son yüzyılda tarımsal biyoçesitlilik büyük önem kazanmıştır. Yerel tarımsal biyoçesitliliğin (köylü çeşitleri) bu sorunlarla güçlü bir şekilde basa çıkma kapasitesinin de olduğu bilinmektedir. Binlerce yıl önce tarım, tohum ile başlamış ve o tarihten itibaren tohumun verimliliği ve diğer kalite değerleri yükseltilmeye çalışılmıştır. Geleneksel tarımın en önemli kaynaklarından yerel tohumlar ve çiftçiler arasındaki dolasım mekanizması, dünyanın her yerinde yüzyıllardır sosyal, çevresel ve önemli ekonomik çıktılar oluşturmuştur. Ancak endüstriyel tarımın yaygınlaşması, geleneksel tarımın dar alanlara sıkışmasına ve ürünlerinin de pazarlarda satısının imkânsız hale gelmesine neden olmuştur. Bu nedenlerle çiftçiler geleneksel çeşitler yerine pazar değeri yüksek olan ticari çeşitleri yetiştirir hale gelmişlerdir. OECD ve BM gibi uluslararası kurumlar hızla azalan tarımsal biyolojik çeşitliliğimizin en önemli koruyucusu ve yaşatıcısının, yerel tohumları kullanan çiftçiler olduğunu kabul etmektedir. Çiftçi çeşitlerinin yerinde (in-situ) korunmasına yönelik çalışmalar ülkemizde henüz yeni olup bu konuda fazla bir ilerleme sağlanamamıştır. Yerel tohum ağları ve bankaları bu açıdan önemli bir araç olmaktadır. Pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede ise bu konu ile ilgili ciddi uygulamalar bulunmaktadır. Bu çalışmada, Dünya ve Türkiye genelinde yerel çeşitlerin bulunması, saklanması ve yeniden kullanılarak ekonomik değere çevrilmesi konularında faaliyet gösteren yerel tohum ağları araştırılmış ve ekolojik tarımdaki potansiyeli değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Biyoçeşitlilik, yerel tohum ağı, yerel tohum bankaları, ekolojik tarım

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir