Tarım ve Gıda Ürünleri Dış Ticaret Rekabet Yapısının İncelenmesi

Yazar: M. Ömer Azabağaoğlu, Rıza Erol
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım Ve Ticaret
Özet
İhracatımız son yıllarda göstermiş olduğu yüksek performans ile ekonomik büyümenin temel unsurlarından biri olmuştur, tarım ve gıda ürünlerinin payı ise son yıllarda önemli oranlarda artış kaydetmiş olup toplam ihracat içerisinde %11.4 oranında pay almakladır. Türkiye’nin tarım ve gıda ürünleri ihracatı DPT İhracat Stratejik Planı uygulamalarından sonra %75 oranında büyüme kaydetmiş ve 2005 yılında 8,2 milyar $, 2007 yılında 9 milyar $ seviyesine ulaşmıştır. Tarım ve gıda ürünlerinde dünya dış ticaret hacmi diğer sektörlere oranla daha yavaş büyüme göstermiş olmasına karşılık 2005 yılı itibarıyla 851,9 milyar $ hacme ulaşmış olup bir önceki seneye göre %8,1 oranında gelişmiştir. Bu araştırmada Türkiye gıda ve tarım dış ticareti; fındık, makarna, buğday unu, hububat, zeytin ve zeytinyağı, şekerli ve çikolatalı mamuller, yaş ve dondurulmuş meyve sebze alt başlıkları altında incelenmiştir. İncelenen sektörleri temsil etmesi açısından toplam 22 ihracatçı firma ile derinlemesine görüşme yöntemiyle anket yapılmış, işleyiş ve karşılaşılan sorunlar ortaya konulmuştur. Firmaların karşılaştıkları en önemli sorunun başta mevzuat, ikinci sırada ise lojistik olduğu belirlenmiştir İhracatta dökme ürün yerine işlenmiş ya da ambalajlı ürün satışının daha kârlı olduğu tespit edilmiştir. Geleneksel ihraç ürünlerinden zeytinyağı, kuru meyve, fındık ve makarnanın gelecekte de önemli ihraç ürünü olacağı belirlenmiştir. Fakat değişen dünya ticaretinde gıda güvenliği, saklama koşullarım geliştirici ambalajlar, fonksiyonel gıdalar, etnik ürünler, lüks gıda ürünleri, diyet ürünleri gibi konuların ön plana çıkacağı beklenmektedir. Gıda dış ticaret yapısının iyileştirilmesi için devlet ve firmalar arasında bilgi alışverişi entegrasyonun yapılandırılması, değişen dünya ticaretine ayak uydurmak için en önemli etkenlerden birisi olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: gıda sanayi, ihracat, tarım ürünleri, dış ticaret mevzuatı

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir