Tarım Ürünleri Fiyatlarına Döviz Kurunun Yansıması: Pamuk Örneği

Yazar: Berna Türkekul, Canan Abay
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Tarımsal Finansman
Özet
Pamuk ithalindeki artışa bağlı olarak tekstil gibi önemli bir ihracat sektöründe dışa bağımlılık giderek artmaktadır. Bu olumsuz gelişmede pamuk fiyatlarını ve dolayısıyla da pamuk arz ve talebini etkilemektedir. Bundan dolayı, hem sektörde faaliyet gösteren üretici, işleyici, tüccar hem de tarım politikası karar alıcılarına yardımcı olabilmek amacıyla bu ilişkilerin incelenmesinde fayda bulunmaktadır. Bu çalışma ile de pamuk fiyatlarına döviz kurunun etkisi analiz edilerek, bu doğrultuda bir katkıda bulunulmaya çalışılmıştır. Döviz kuru değişimlerinin tarımsal fiyatlara etkisi Tek Fiyat Kanununun geçerliliğinin test edilmesiyle incelenmiştir. Türkiye ve ABD arasında TFK’nun geçerliği olduğu bulunmuştur. İki ülke arasındaki döviz kuru paritesi pamuk fiyatlarına tam yansımaktadır. Uzun dönemde ise TKF pamuk için geçerli olmaktadır. Johansen koentegrasyon sonucu bir adet koentegrasyon vektörü bulunmuştur. Diğer bir ifadeyle, Türkiye pamuk pazarı, ABD pamuk pazarı ile entegre olmaktadır. Bundan dolayı, ABD hükümet politikaları Türkiye pamuk piyasasını etkileyebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Pamuk, Döviz kuru yansıması, Tek Fiyat Kanunu

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir