Tarım İşletmelerinin Sürdürülebilirliğini Sağlayan Gelir Düzeyinin Belirlenmesi

Yazar: Zeki Bayramoğlu, Cennet Oğuz, Zuhal Karakayacı, Hasan Arısoy
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu çalışmada tarım işletmelerinde ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması için ihtiyaç duyulan gelir düzeyinin belirlenmesi için yapılmıştır. Sürdürülebilir geliri verecek denklemin teorisi açıklanmaya çalışılmıştır. Tarım işletmelerinde sürdürülebilirliğin ekolojik, teknik, sosyal ve ekonomik bileşenlerinin olduğu açıklanmış ve bütüncül sürdürülebilirlik için ekonomik sürdürebilirliğin önemi vurgulanmıştır. Ekonomik sürdürülebilirlik ise geçimlik ihtiyaçları karşılayacak gelir, işletmenin sabit sermaye amortismanını ve faizini karşılayacak gelir olarak üç bileşene ayrılmıştır. Bu gelir düzeyine ulaşabilen işletmeler ekonomik sürdürülebilir olarak kabul edilmiştir. Bu amaca yönelik olarak Konya ilinde faaliyet gösteren 181 tarım işletmesi ile yüz yüze anket yöntemi ile veri toplanmış ve analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre ise 150 da ve üzeri işletmelerin sürdürülebilir olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir gelir, ekonomik sürdürülebilirlik

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir