Tarım Alanlarının Kamulaştırmasında Değer Biçmede Karşılaşılan Sorunlar (Iğdır İli Örneği)

Yazar: Kasım Şahin, Ayşe Karadağ Gürsoy
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik
Özet
Kamulaştırma, Devlet ve kamu tüzel kişileri tarafından kamu yararı için gerekli özel kişilere ait taşınmaz malların ve kaynakların kanunla gösterilen esas ve usullere göre yetkili organlarca verilen karar uyarınca ve parası peşin ödenerek zorla mülkiyetinin alınması veya üzerinde irtifak kurulmasıdır. Kamulaştırma bedelinin belirlenmesi en önemli konu olarak karşımıza çıkmakta ve kamulaştırma kanununa göre arazilere yalnızca net gelire göre değer biçilebilmektedir. Belirlenen değerlere idare veya arazisi kamulaştırılan kişiler itiraz edebilmekte ve bu durumda ziraat bilirkişileri kamulaştırma bedelini belirlemek üzere görevlendirilerek, tekrar değer tespitinde bulunmaktadır. Bu nedenle kamulaştırma uygulamalarında tarım arazilerinin nasıl değer biçilerek kamulaştırıldığı, alanda ne gibi sorunların olduğu ve bilirkişi raporlarında değer biçmede karşılaşılan sorunlar önemlidir. Kamulaştırma hem tarım kesimi hem de kamu kurumları açısından önemli olup, tarım kesimindeki çok sayıdaki üreticiyi ilgilendirmektedir. Bu amaçla Iğdır ilinde 2013-2015 yılları arasında açılmış olan kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, ecrimisil, irtifak hakkı ve geçiş hakkı davalarından 300 dava dosyasına sunulan bilirkişi raporları incelenerek, değer biçmede ortaya çıkan sorunlar belirlenmiştir. Çalışmada, bilirkişilik yapan ziraat mühendisi ve teknisyenler ile dava vekilliği yapan avukatların görüşlerine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kamulaştırma, Değer Biçme, Iğdır

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir