Süt ve Mamulleri Tüketim Yapısı: Van İli Erçiş İlçesi Kentsel Alan Örneği

Yazar: İbrahim Yıldırım, Oğuz Yalçınkaya
Yıl: 2000
Yayım Yeri: 4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Bu çalışmanın başlıca amacı, Van ili Erciş ilçesi kentsel alanda süt ve mamulleri tüketim yapısını incelemektir. Çalışmada, ayrıca gelirin süt tüketimi ile olan ilişkisi de ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmanın başlıca materyalini Erciş ilçesi kentsel alanda yaşayan 140 aileden 20 Şubat 14 Mart 1998 tarihleri arasında anket yöntemi ile toplanan orijinal veriler oluşturmuştur.
Araştırma sonuçlarına göre, incelenen ailelerde kişi başına düşen ortalama yıllık süt tüketimi 59.27 litredir. Ailelerde, kişi başına ortalama olarak 30.43 kg yoğurt, 9.63 kg peynir ve 2.46 kg tereyağı düşmektedir. İncelenen aileler ortalama olarak yıllık gelirlerinin % 1.62′ sini ve toplam gıda maddeleri harcamasının % 8.92’si süt tüketimine ayırmaktadır. Yine, aileler yıllık ortalama gelirlerinin % 4.53’ü ve toplam gıda maddeleri harcamasının ise % 15.22’ si süt mamulleri tüketimine ayırmaktadır.
İncelenen ailelerde kişi başına yapılan süt tüketim harcamalarının % 81.79’ u açık süte yapılmaktadır. Gelir-harcama esnekliği 0.14 olarak bulunmuştur. İncelenen ailelerin % 60’ ı sütü haftalık olarak satın almaktadır. Ailelerin sütü satın almada en fazla dikkat ettikleri husus, sütün ucuz olmasıdır. Ailelerin % 82.9’ u sütün satın alındığı yerin seçiminde, sütün ucuz olmasına dikkat etmektedir. İncelenen ailelerde, gelir arttıkça süt tüketimine ayrılan pay mutlak olarak artmasına karşılık, oransal olarak azalmaktadır. Gelir-harcama esnekliği ve marjinal tüketim eğilimi gelir düzeyine paralel olarak azalmaktadır.

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir