Sürdürülebilir Kırsal Kalkıma İçinde Kadınların Yeri ve Önemi

Yazar: Cennet Oğuz
Yıl: 2000
Yayım Yeri: 4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Bu araştırmada, Türkiye nüfusu içinde önemli bir yere sahip olan kadının sürdürülebilir kırsal kalkınma içerisindeki yeri ve ülke ekonomisine olan katkısı incelenerek sosyal statüsü belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma Konya iline bağlı 5 ilçe ve 10 köyde gerçekleştirilmiş olup, ilçe ve köylerin seçiminde “gayeli örnekleme” deneklerin seçiminde ise “basit tesadüfü örnekleme” metodu kullanılmıştır. Veriler 65 evli veya dul kadın ile görüşülerek elde edilmiştir.
İncelenen işletmelerde toplam gayri safi üretim değeri ortalama 4.563.000.000 TL olup kadının üretimdeki payı % 11.71 olarak bulunmuştur. İşletmelerde toplam aile işgücü (1113.26 EİG) içinde kadın işgücü (534.26 EİG) oranı % 48’dir. Kadınların işletmeler de tarımsal üretimin her aşamasında yer almasının yanında hayvan bakımı, beslemesi, ev işleri, çevre, çocuk bakımı ve eğitimi gibi pek çok görevi de yerine getirdiği saptanmıştır.
Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir