Sürdürebilir Kalkınma ve Tarım Ekonomistlerinin İşlevleri

Yazar: Emin Işıklı, Ela Atış, Harun Tanrıvermiş
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Kırsal Kalkınma
Özet: Dünyanın başlıca sorunlarından biri çevre kirlenmesidir. Sınırlı kaynakları paylaşan insan sayısı arttıkça, oluşan çevre sorunlarının basit önlemlerle çözülebilmesi olanağı ortadan kalkmaktadır. Bütün ülkelerin özellikle 1950’li yıllardan itibaren hızlı ekonomik kalkınma sürecine girmeleri, başta doğal Kaynaklar olmak üzere, canlı yaşamını tehdit edecek boyutlara ulaşmıştır. Bu sorunların çözümü için, 1980’li ve 1990’lı yıllarda yoğun olarak tartışılmaya başlanan, ekolojik ilkelere dayalı ekonomik sistemlerin kurulması veya sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının benimsenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bu bildiride; öncelikle çevre ve ekonomi ilişkilerinin tarihsel gelişimi, çevre koruma kapsamında sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının gelişimi, dayandığı varsayımlar ile başlıca çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik ölçütleri tanımlanacaktır. Ayrıca sürdürülebilir kalkınmanın uygulanması açısından Tarım Ekonomisi Biliminin işlevleri de tartışılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir