Sosyo-Ekonomik Yapının Arazi Toplulaştırmasının Benimsenmesindeki Önemi

Yazar: Erol Özkan, Aydın Gürel
Yıl: 2000
Yayım Yeri: 4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet
Bu araştırmada, arazi toplulaştırma projelerinin uygulanacağı yörelerde sosyo ekonomik yapının ortaya konulması; buna dayanarak bu tür hizmetlerin üreticiler tarafından benimsenmesini ve dolayısıyla yatırımın gerçekleşmesini engelleyen sosyo ekonomik unsurların belirlenerek, çözüm üretilmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Araştırma, Edirne-Uzunköprü ilçesinin bazı toplulaştırma sahalarında yürütülmüştür. Sonuç olarak; üreticilerin eğitim düzeyi ve aile bireylerinin eğitimine ilişkin düşünceleri, proje sahasındaki arazi parça sayısı, köyün ve üretici örgütlerinin yönetiminde görev alma durumu, empathy ve çözüm üretme yeteneği, toprağa bağlılık duygusu, kredi kullanma davranışı, ortak toplumsal hizmetlere ilişkin tutumu, ailedeki otorite paterni, tarımda kullanılan aile ve yabancı işgücünün oranı vb. sosyo ekonomik özellikler toplulaştırmanın benimsenmesinde etkili bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Arazi toplulaştırması, sosyo ekonomik yapı, benimseme.

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir