Şeker Pancarı Ve Şeker Pancarı Kotasından Etkilenme Durumu

Yazar: İsminaz Özdemir, Ahmet Özçelik
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal işletmecilik
Özet
Bu araştırmada, 2001 yılında yürürlüğe giren 4634 sayılı Şeker Yasası sonrası şeker pancarı yetiştiricilerinin uygulanan yasadan etkilenme durumunun analizi yapılmak üzere gayeli örnekleme yöntemi ile başta Polatlı ilçesi olmak üzere Kazan ve Ayaş ilçelerinde şeker pancarı ekimi yapan 50 işletme ekim alanlarına göre 0 – 50 ve 51 – + dekar olmak üzere iki büyüklük grubuna ayrılarak incelenmiştir. İncelenen işletmelerde toplam arazinin %55’inde buğday ekilirken, % 10’unda arpa ve % 10’unda da şeker pancarı yetiştirilmektedir. Kotaların yıllar itibariyle miktar olarak azalması sonucunda şeker pancarı ekim alanları daralmıştır. 2003 yılında, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, üreticilerin pancar ekim alanlarının daraltılmasından olumsuz etkilenmemeleri için “Alternatif Ürün ve Telafi Edici Ödeme Sistemi” uygulaması başlatmıştır İncelenen işletmelerin %34’ü alternatif ürün olarak yonca, silajlık mısır, ayçiçeği ve darı yetiştirmektedirler Fakat bu ürünlerin getirisinin düşük olması ve pazarlama probleminin bulunması gibi nedenlerle üreticilerin gelir kaybını engellememektedir. Şeker pancarı münavebeli bir ürün olmasından dolayı incelenen bölgede sulu arazide münavebeye başta buğday olmak üzere soğan ve kavun/karpuz da girmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kota, Şeker Pancarı, Şeker Kanunu

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir