Şanlıurfa’da Hayvancılığın Başlıca Sorunları, Çözüm Önerileri ve Et Fiyatı Oluşumunu Etkileyen Faktörler

Yazar: Tali Monis, Ahmet Çıkman, Hüseyin Arslan, Şeyda İpekçioğlu
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
İnsanların büyümesi, günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri için temel besin maddelerine ihtiyaçları vardır. Karbonhidratlar, proteinler, yağlar, mineraller, vitaminler ve su temel besin maddelerini oluşturmaktadır. Yaşam için temel besin maddelerinden hayvansal ürünler oldukça önemli yer tutmaktadır. Dengeli bir beslenme için günlük ihtiyaç olan protein ihtiyacının yarısı hayvansal kökenli besin maddelerinden karşılandığı bir gerçektir.
Hayvansal ürünler bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan nüfusun dengeli beslenmesinde ve sanayinin bir çok alanında hammadde olarak önemli bir yer tutmaktadır. Bununla birlikte hayvancılık sektörü diğer sektörlerden farklı olarak bir çok sektörün hammadde ihtiyacını karşıladığı için ülke ekonomisine katkı sağlamakla birlikte, ülkenin sosyal sorunlarına da çözüm getirmektedir (Anonim,2009).
Gelişmiş ülkelerin tarım ve hayvancılık sektörlerine vermiş oldukları önemden dolayı dünyada ihracatçı konumda yerlerini almışlardır. Bu ülkeler akılcı ve ekonomik politikalar uygulamak suretiyle bunu başarmışlardır. Ülkemiz coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun ortam ve oldukça önemli sayılabilecek bir potansiyele sahiptir.1980 yılına kadar ülkemiz bu potansiyelini iyi değerlendirmiş ancak 1980’den sonra uygulanan yanlış tarım politikaları sonucu sektörde sıkıntılar başlamış, bunun sonucunda günümüzde hayvan varlığında ciddi anlamda bir azalma yaşanmıştır. Bu sektörde üretimin azalması fiyat yükselmesine neden olmuştur (Anonim,2009).
Bu çalışmada 2010 yılında Şanlıurfa’da büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan işletmeler, kesimhaneler ve yem sanayi yetkilileri ile birebir görüşülerek hayvancılık alanında yaşanan başlıca sorunlar ve çözüm olanakları ile et fiyatları oluşumunu etkileyen faktörler belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Şanlıurfa, Hayvancılık, Et Fiyatı
Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir