Samsun İlinde Mikro Kredinin Kullanılmasını Etkileyen Faktörler

Yazar: N. İlkay Abacı, K. Demiryürek, Ç. Yıldırım, M. Emir
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Finansman
Özet
Bu araştırmanın amacı Samsun ili ve ilçelerinde (Bafra, Çarşamba, Terme, Salıpazarı, Ayvacık) mikro kredi kullanan kadınların mevcut durumunu, kredi ile ilgili bilinç düzeylerini, ihtiyaç duydukları bilgileri ortaya koymak ve mikro kredinin kadınlar tarafından kullanılmasını etkileyen faktörleri belirlemektir. Araştırmada kadınların aldıkları kredi tutarları baz alınarak basit tesadüfi örnekleme yapılmış ve 132 kadın ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda mikro kredi kullanan kadınların kredi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları, mikro kredi çalışanlarının tavsiyelerine ve kadınların istihdamına yönelik olarak verilen diğer kredi çeşitleri hakkında bilgiye ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir. Araştırmada yapısal eşitlik modeli (YEM) kullanılarak, değişkenler (kadınların mikro krediye karşı algıladıkları olumlu tutum, mikro kredi çalışanlarına ilişkin algıladıkları tutum, mikro kredi sisteminin başvuru şartlarına ilişkin algıladıkları tutum ve mikro krediyi gelecekte kullanmaya devam etme düşüncesi) arasındaki nedensel ilişkiler açıklanmaya çalışılmıştır. Hesaplanan çoklu uyum ölçütlerinden modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonucunda mikro krediye karşı kadınların olumlu düşüncelerinin, kadınların mikro kredi kullanımı konusunda bir etkiye sahip olmadığı, ancak mikro kredi çalışanlarının samimiyetinin ve başvuru şartlarının esnekliğinin mikro kredinin kullanımı konusunda önemli bir etkisinin olduğu saptanmıştır. Bu sonuca göre mikro kredi çalışanlarının, kredi alan kadınların memnuniyetine yeterli özen ve dikkat göstermesi gerekliliği önemli bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Mikrokredi, mikrokredi kullanımı, YEM, Samsun

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir