Pamuk Üretim İşletmelerinde Makineli Hasat Yaptırma Durumunun Değerlendirilmesi: Antalya İli Örneği

Yazar: Şerife Gülden Yılmaz, Mevlüt Gül
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Pamuk kullanım alanlarının geniş olması sebebiyle Türkiye tarımı, sanayi ve endüstri sektörü için büyük önem arz etmektedir. Araştırma kapsamında, Türkiye pamuk üretiminde en fazla gerilemenin yaşandığı illerden biri olan Antalya ili seçilmiştir. Araştırmada kullanılan birincil veriler, Antalya ilinde pamuk yetiştiriciliği yapan işletmelerden anket yöntemi ile 94 işletmeden kişisel görüşmeyle elde edilmiştir. Örnek hacmi tesadüfî tabakalı örnekleme yöntemi uygulanarak hesaplanmıştır. Örnek işletmelerin tabakalara göre dağıtımı ise “Neyman Yöntemi” ile yapılmıştır. Pamuk yetiştiriciliği yapan bu işletmelerden elde edilen veriler, 2011 üretim dönemine aittir. Pamuk hasadında işletmecilerin %59.57’si elle %37.23’ü makine ile %3.20’si ise hem el hem de makine ile hasadı gerçekleştirmektedir. İşletmelerde pamuk ekim alanının %50.95’i makine ile %49.05’i el ile hasat yapılan alanda oluşmaktadır. Araştırma alanında makineli hasada geçme başlangıç yılı 2005 yılı olup incelenen işletmelerin en fazla oranla %12.77’sinin 2010 yılında makineli hasada geçtiği görülmektedir. Makineli hasat yapan işletmeciler makineli hasat ile iş gücü kullanımının çok azaldığını, dekara atılan tohum miktarının, dikim sıklığının ve toplam maliyetin azaldığını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Pamuk, hasat, hasat makinesi, Antalya

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir