Organik Tarım ve Kalkınma

Yazar: Kürşat Demiryürek, Alper Güzel, Kerem Hazneci
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Organik tarımına geçişin ekolojik olarak uygun olabileceği, bunun yanında organik tarımın sosyal ve ekonomik açılardan da sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayabileceği yerlerde başlatılması ve desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de organik tarım alanlarının gelişimi, tarımsal girdi (kimyasal gübre ve ilaç) kullanımı ile kalkınma arasındaki ilişkileri ortaya koymak ve böylece; organik tarıma geçiş için uygun illeri belirlemektir. Çalışmada tarımsal girdi kullanımı açısından organik tarıma geçiş için uygunluğun belirlenmesinde birim tarım alanına düşen tarımsal ilaç ve kimyasal gübrelerin eşdeğer miktarları dikkate alınmıştır. Sosyo-ekonomik açıdan organik tarıma geçişe uygun illerin belirlenmesinde ise Devlet Planlama Teşkilatı’nın yayınladığı illerin kalkınmışlık indeksleri kullanılmıştır. Böylece organik tarım alanı, tarımsal girdi kullanımı ve kalkınmışlık indeksi olmak üzere üç kritere göre organik tarıma geçiş için uygun iller sıralanmıştır. Yapılan analiz sonucu illerin kalkınmışlık düzeyi düştükçe tarımsal girdi kullanımının da azaldığı belirlenmiştir. Buna göre, birim tarım alanına düşen kimyasal girdi miktarının düşük olduğu ve kalkınmışlık düzeyleri de düşük olan Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerindeki illerin organik tarıma geçiş için daha uygun olabileceği belirlenmiştir. Ancak kalkınmışlık düzeyi ve tarımsal girdi kullanımı yüksek olan Türkiye’nin batısındaki organik tarım alanları, doğu bölgelerine oranla daha fazladır. Maalesef kalkınmaya daha fazla ihtiyaç duyan ve organik tarıma geçişin görece daha kolay olabileceği doğu bölgelerinde ise organik tarımın gelişmediği belirlenmiştir. Türkiye’de organik tarımın geliştirilmesi için tarımda kimyasal girdi kullanımının düşük, organik tarıma geçiş sürecinin daha kolay olabileceği ve organik tarımın kırsal kalkınmaya katkı sağlayabileceği uygun yerlerde başlatılması ve yaygınlaştırılması için desteklenme ve yayım çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: organik tarım, sürdürülebilir kalkınma, tarımsal girdi, kalkınmışlık indeksi
Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir