Organik Tarım Ürünleri Pazarlamasında Karşılaşılan Bazı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Organik Tarım Ürünleri Pazarlamasında Karşılaşılan Bazı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
Yazar: Ömer Akat, Çağatan Taşkın
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Sürdürülebilir tarım yöntemi olarak da tanımlanan “organik tarım”, gerek dünyada gerekse Türkiye’de hızla yaygınlaşmaktadır. Türkiye’nin organik tarım ürünleri üretimi açısından çeşitli avantajları mevcuttur. Bu avantajlara rağmen; ‘Türkiye, dünya organik tarım pazarından potansiyeli ölçüsünde pay alamamaktadır Bu durum çoğunlukla, organik tarım ürünleri pazarlamasında izlenen hatalı pazarlama stratejilerinden kaynaklanmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de organik tarım ürünleri pazarlamasında karşılaşılan bazı pazarlama sorunlarını tespit etmek ve çeşitli pazarlama stratejilerini çözüm önerileri olarak sunmaktır. Çalışmada öncelikle, organik tarımın Türkiye’de tarihsel gelişimi ele alınmaktadır. Daha sonra, kısmen dünya ağırlıklı olarak da Türkiye organik tarım pazarı veriler eşliğinde İncelenmektedir. Çalışmanın son bölümünde, Türkiye’de organik tarım ürünleri pazarlamasında karşılaşılan bazı pazarlama sorunları tespit edilerek, çeşitli çözüm önerileri sıralanmaktadır

Anahtar Kelimeler: Organik ürün, pazarlama

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir