Meyve-Sebze İşleme Sanayinin Konya İli Tarım Ve Tarıma Dayalı Sanayi Alt Sektörleri Açısından Değerlendirilmesi

Yazar: Zeki Bayramoğlu, Erdemir Gündoğmuş
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Bursa
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet: Bu çalışmada Konya ilinde faaliyet gösteren meyve-sebze işleme sanayinin tarım ve tarıma dayalı sanayiler içindeki önemi kantitatif olarak ölçülerek değerlendirilmiştir. Bu amaca yönelik olarak input-output analizi kullanılmıştır. Çalışmada kullanan tarıma dayalı sanayi işletmelerine ait veriler anket yöntemi ile elde edilmiştir. Meyve-sebze işleme sanayinin nihai talebindeki 1 birimlik değişmenin Konya ili tarım sektörü ve tarıma dayalı sanayi işletmelerinin üretiminde toplam 2,0339 birim artışa neden olacağı belirlenmiştir. Ayrıca ileri (0,0010) ve geri bağlantı (0,4611) katsayısı hesaplanmıştır. Bu sektörde istihdam edilen işçi sayısı 1.435 olup, istihdam edilen işgücü başına düşen sermaye miktarı 67.381 YTL’dir. Bu nedenle Konya ilinde faaliyet gösteren meyve – sebze işleme sanayi daha çok emek yoğun bir sektördür denilebilir.
Anahtar Kelimeler: Meyve – sebze işleme sanayi, Tarıma dayalı sanayi, Tarım, Input-Output Analizi

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir