Makro Ekonomi ve Tarım

Yazar: Ahmet Bayaner
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Diğer
Özet: Makroekonomik değişmelerin tarımsal fiyatlara etkileri yedi değişkenli bir vektör autoregresyon (VAR) modeli ile araştırılmıştır. Modelde para arzı, döviz kuru, GSMH deflatörü, akaryakıt, gübre fiyatları ile çiftçinin eline geçen fiyatlar kullanılmıştır. Makroekonomik değişmelerin tarımsal fiyatlar üzerinde fazla etkili
olmadıkları, tarımsal fiyatların daha çok kendi gecikme değerlerinden
etkilendikleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Makroekonomi, vektör autoregresyon, tarımsal fiyatlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir