Makarna Sektörünün Ekonomik Yapısının ve İhrcat Potansiyelinin Swot Analizi İle Değerlendirilmesi

Yazar: Özlem Barış, İ.Hakkı İnan
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Beslenme için önemli olan vitamin ve mineralleri içeren, besin değeri yüksek ve doyurucu bir gıda maddesi olan makarna ülkemizde Cumhuriyetin ilk yıllarında evde “erişte” adı altında üretilmeye başlanmıştır, Türkiye’de kişi başına yıllık makarna tüketimi 1960 yıllarda 1.2 kg iken 2007 yılında 6 kg’a kadar yükselmiştir. Ancak Dünya makarna tüketimindeki sürekli artışlar dikkate alındığında, ülkemizde makarna tüketiminin beklenen düzeye ulaşamadığı görülmektedir. Türkiye 2006 yılında 614.434 ton olarak gerçekleşen makarna üretimiyle Dünya makarna üretiminde 5. sırada yer almıştır Aynı yıl makarna ihracatı 193.205 ton, makarna ithalatı ise 1000 ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin makarna sektöründeki sorunların ortaya konulması ve sorunlara çözüm önerileri sunabilmek için SWOT analizi ile sektörün kuvvetli ve zayıf yönleri, potansiyel tehdit ve fırsatları belirlenmiştir. Makarna sektörünün güçlü yönleri, Türkiye’nin durum buğdayının gen merkezi olması, fabrikaların teknolojik açıdan rekabet edebilecek düzeyde olması, sektördeki üretim kapasitesinin yüksek olması, üretim maliyetleri ve işçilik ücretlerinin düşük olmasıdır. Sektörün zayıf yönleri ise, yeterli ve kaliteli durum buğdayının bulunamaması, durum buğdayı üretiminde verimlerin düşük olması, sertifikalı tohumluk kullanılmaması ve kurulu kapasitenin lam olarak kullanılmamasıdır. Makarna sektörünün karşılaştığı fırsatlar, makarnalık buğdayda ihracat potansiyelinin yüksekliği, iklim ve toprak koşullarının makarnalık buğday üretimi için elverişli olması, makarnanın besleyici ve ucuz bir gıda ürünü olmasıdır. Karşılaşılan tehditler ise, AB ve ABD’nin ihracatımızı sınırlayıcı engelleri, makarnalık buğday üretimini destekleyen politikaların olmaması ve makarnalık buğday ıslah çalışmalarının yetersiz olmasıdır.

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir