Küreselleşme Sürecinde Türkiye’nin Pamuk Üretim ve Ticaretinde Rekabet Koşullarının Değerlendirilmesi

Yazar: İbrahim Yılmaz, Serpil Yılmaz
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret
Özet: Türkiye pamuk üretimi açısından dünyada önemli ülkelerden bir tanesidir Pamuk, ihracatımızın Önemli bir bölümünü sağlayan tekstil ve konfeksiyon sanayinin girdisini oluşturmaktadır Bu yönü ile pamuk, Türkiye açısından stratejik bir ürün niteliğini kazanmıştır Bu çalışmada Türkiye’nin uluslar arası pamuk üretim ve ticaretindeki rekabet durumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır Korumacı politikaların sınıflandırılmaya çalışıldığı küreselleşme sürecinde, Türkiye’nin pamuk dış ticaretindeki, tekstil ve konfeksiyon sanayindeki rekabet gücü, büyük ölçüde pamuk liretim maliyetine bağlıdır Bu nedenle. Türkiye’nin pamuk üretim maliyeti ve maliyet unsurlarının, pamuk tarımı ve dış ticaretinde önemli ülkeler ile karşılaştırılması ve sahip olduğu avantaj ve dezavantajların ortaya konulmasına çalışılmıştır Ayrıca, uluslararası rekabeti etkileyen politika uygulamaları da ana hatları itibariyle incelenmiştir
Anahtar Kelimeler: Uluslararası rekabet, Pamuk maliyetleri, Türk pamuk sektörü

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir