Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Tarım Sektöründe Kullanılan Akaryakıta Yönelik Vergi Politikaları Ve Diğer Ülkelerle Karşılaştırılması

Yazar: Erkan Aktaş, Selçuk İpek, Serkan Işık
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım Ve Ticaret
Özet
Türkiye’de uzun yıllardır enerji ithalatından alınan yüksek vergilerle birlikte, akaryakıt bütçede önemli bir vergi geliri halini almıştır. Fakat bu durum aynı zamanda tarımsal işletme rekabetini de olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı doğrultusunda, artan makineleşmeyle birlikte, tarımsal girdi olarak kullanılan mazotun yeri incelenmiştir. Tarım sektöründe mazot desteğiyle mazottan alınan vergiler karşılaştırılmıştır. Türkiye’de ve dünyada mazot fiyatları ve vergi miktarları incelenmiştir. Aynı zamanda, Türkiye’deki mazotun fiyatları ve vergi oranları diğer ülkelerle karşılaştırmıştır. Küreselleşme sürecinde, tarım sektöründe kullanılan ve giderek önemi artan enerji girdi fiyatlarına uygulanan vergi politikaların Türk tarım işletmeleri üzerine olası etkileri incelenmiştir.

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir