Küreselleşme Sürecinde Tarımsal Pazarlama ve Çevre İlişkileri

Yazar: Osman Gökçe, Dilek Yücel
Yıl: 2002
Yayım Yeri: Erzurum
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet: Bu çalışmada, önce küreselleşme ve küreselleşme olgusunun tarımsal pazarlama üzerindeki mevcut ve olası etkileri açıklanmış, daha sonra bu olası gelişmelerin çevre açısından ne gibi sorunlar ortaya çıkarabileceği incelenip, bu konuda alınabilecek önlemler ortaya konulmaya çalışılmıştır Yapılan araştırmada küreselleşme olgusunun tarımsal pazarlama üzerinde önemli değişimlere yol açlığı ve bu değişimlerin çevreyi de etkileyecek özellikler taşıdığı sonucuna varılmıştır Varılan bu sonuçlar ışığında, küreselleşme sürecinde ortaya çıkabilecek sorunlardan daha az etkilenmek için alınabilecek bazı önlemler üzerinde durulmuştur Örneğin, Tarımsal ürünlerin uzak mesafelere taşınmasından kaynaklanan çevre sorunlarının önlenebilmesi için, bölgesel ticaretin geliştirilmesi önerisinde bulunulmuştu

Anahtar Kelimeler:  Küreselleşme, Tarımsal Pazarlama, Dış Ticaret, DTO, Çevre.

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir