Küresel Gelişmeler Işığında Dünya Şarap Ticareti Ve Türkiye Şarapçılığı

Yazar: Türker Dölekoğlu, Taner Kıral
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret
Özet
Bu tebliğde şarap sanayinde giderek artan küreselleşmeyi yönlendiren faktörleri değerlendirmek. Eski ve Yeni Dünya Üreticilerinin mevcut pozisyonlarım irdelemek ve Türkiye şarapçılığı ile ilgili çıkarımlarda bulunmak amaçlanmıştır. Eski ve Yeni Dünya ülkelerinin rekabet pozisyonları ve tüketim yapısı son yıllarda hızlı bir şekilde değişmiştir. Türkiye şarap endüstrisi, üretim alanı, uygun iklim ve toprak yapısı açısından büyük potansiyele sahiptir. Buna karşın üretilerî üzümlerin sadece %2’si şaraba işlenmektedir. Uygun pazarlama stratejilerinden yoksun olduklarının farkında olan şarap üreticileri dış pazarlara girişte zorluklarla karşılaşmaktadır Mevcut durumda Yeni Dünya Ülkeleri küreselleşen şarap sanayinin yarattığı olanaklardan ve bu küreselleşmeyi yönlendiren faktörlerden daha iyi yararlanmaktadır Türkiye bu gelişmeleri iyi analiz edip, durumunu iyileştirmek için stratejiler geliştirmeli, yeni ticari koşullarda konumunu güçlendirmelidir.

Anahtar Kelimeler: Şarap Sanayii. Dünya Ticarelı, Uluslararası Rekabet

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir