Kuraklığın Tarım Sektörüne Etkileri: Kaliforniya Örneği

Yazar: Murat Kahraman
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: İklim Değişikliği
Özet
Hükümetler arası iklim Değişim Paneli (Intergovernmental Panel for Climate Change-IPCC) 1988 yılından bugüne kadar süren çalışmaları sonucunda iklimde değişimin var olduğunu ve insan kaynaklı olduğunu ortaya koymuştur (IPCC,1990: IPCC, 2001: IPCC, 2007). IPCC tarafından 2030 yılı senaryolarına göre artacak olan olası tehlikeler genelde: sıcak hava dalgaları, orman yangınları, kuraklık, şiddetli yağışlar, tropikal fırtınalar, tarım ve agro-kültür üzerinde etkiler şeklinde sıralanmıştır. Yağış miktarının kaydedilen ortalama seviyelerin önemli derecede altında kalmasıyla ortaya çıkan, toprak kaynakları ve tarımsal üretim sistemleri üzerine olumsuz etki eden, ciddi hidrolojik dengesizliklere neden olan, doğal olarak meydana gelen bir olay olarak tanımlanan kuraklık, iklim değişikliğinin yıllar içinde artan etkisi ile daha da ön plana çıkmaktadır. Kuraklık genellikle yavaş gelişir, sıklıkla uzun bir süreklilik gösterir ve doğal afetler içinde tahmini en zor olmasıyla birlikte etkileri de çok geniştir. Amerika Birleşik Devletleri’nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden birisi olan Kaliforniya eyaleti de kuraklıktan çekmektedir. 2015 üretim yılında eyalet çapında kuraklık nedeniyle 2,7 milyar $ ekonomik kayıp ve 21.000 kişiyi kapsayan istihdam kaybı olduğu tahmin edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kuraklık, İklim Değişikliği, Tarımsal Üretim, Tarım Ekonomisi

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir