Konya İlinde Domates Üreten Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi (Çumra İlçesi Örneği)

Yazar: Ayşe Esra Peker, Cennet Oğuz
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Bursa
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet: Bu çalışmada. Konya ili Çumra ilçesinde domates üreten tarım işletmelerinin ekonomik analizi yapılmıştır Araştırmada işletmelerden toplanacak bilgilerle elde edilecek verilerin doğruluğunu artırmak ve popülasyonda ki farklı bölümlerin yeterince temsil edilmesini sağlamak amacıyla yıllık gelirlerinin %50 ve daha fazlasını domates üretiminden sağlayan bu işletmeler domates işletmeleri olarak tanımlanmış ve örnek hacmi için kooperatife kayıtlı 50 işletme gayeli olarak seçilmiştir. İşletmeler işletme genişliklerine göre 1-15 da, 16-30 da, 3I<+ da olarak üç gruba ayrılmıştır. Araştırmanın anketleri Nisan Mayıs 2006 lde yapılmış olup veriler 2004 2005 üretim dönemine aittir. İncelenen işletmelerde ortalama işletme arazisi genişliği 18,99 da bulunmuştur. Bu alan içinde domates miktarı oranı %95,22 işletmelerin ortalama parsel sayısı 5,45 olarak tespit edilmiştir İşletmeler ortalamasına göre aktif sermaye değeri dekara 6187,13 YTL bulunmuştur. Pasif sermaye içindeki ÖZ sermayenin oranı c/c- 94,21 olarak tespit edilmiştir. İşletmeler ortalamasına göre; Gayrisafi Üretim Değeri 18857.5 YTL. Sat Hasıla 5222,91 YTL ve Tarımsal Gelir 5146,77 YTL bulunmuştur. Domates üretimi dekara ortalama 5.830 kg. bulunmuş ve I kg. domates maliyeti 0.234 YTL hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Domates Üretimi, Ekonomik Analiz, Maliyet Analizi

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir