Konya İli Taşkent İlçesinde Kiraz Üreticilerinin Kiraz Üretimine Ve Pazarlamasına Bakışı

Yazar: Murat Küçükçongar, Mustafa Kan, Fatih Özdemir, M. Naim Demirtaş, Mehmet Hüsrev Öz, Gül Ülke
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Araştırma, Konya ili Taşkent İlçesi Kiraz üretimi yapan tarım işletmeleri ile yapılmıştır. Örnek sayısının belirlenmesinde “Basit Tesadüfi Örnekleme Yöntemi” kullanılmış olup, Ağustos 2015’de toplam 50 adet kiraz üreticisi ile görüşülerek veriler toplanmıştır. Araştırmada, hane halkı genişliği 3,70 olarak belirlenmiştir. Nüfusun %51,22’si erkek, %48,78’i kadın nüfustan oluşmaktadır. Aktif nüfus olan 15-49 yaş grubu toplam nüfusun %49,35’idir. İşletme başına 4,28 dekarı kuru tarım arazisi ve 10,40’ı sulu tarım arazisi olmak üzere toplam 14,68 dekar tarım arazisi düşmektedir. Kiraz sulu tarım arazisinin %48,08’inde üretilmektedir. Ayrıca sulu tarım arazisinin %36,54’ünde karışık meyve üretilmektedir. Araştırmanın sonucunda ortaya çıkan en önemli öneriler; kiraz yetiştiriciliği konusunda çiftçilere eğitim verilmeli, modern kapama kiraz bahçe tesisi kurulmalı, Soğuk Hava Deposu ve Paketleme ünitesi kurulmalı, Üretici Birliği aktif hale gelmeli, üreticilerin kiraz alıcılarına karşı birlikte hareket etmesi sağlanmalı, Türkiye’de kirazın piyasa son çıkış yeri olan Taşkent Kirazının tanıtımı iyi yapılarak büyük firmaların alım için bölgeye gelmesi sağlanmalı, üreticilerin kiraz toplarken kalibrelerine göre ayrımı yapılması sağlanarak yüksek fiyata satılması sağlanmalıdır. Ayrıca, üreticilere 3 Aralık 2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan bitki koruma ürünlerinin önerilmesi, uygulanması ve kayıt işlemleri hakkında yönetmelikte belirlenen hususlarla ilgili eğitim verilmelidir. Bu durum, ihracat edilecek kalitede olan Taşkent Kirazı için pazarlamada büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Taşkent, kiraz, üretim, pazarlama

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir