Kırsal Yoksulluğun Giderilmesinde Temel Dinamik: Hayvancılık Sektörü

Yazar: Sabri Er, Ahmet Özçelik
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Temelde sübjektif ve çok boyutlu bir niteliğe sahip olan yoksulluk, üzerinde mutabık kalınan kesin bir tanımı olmamakla birlikte bireylerin temel ihtiyaçlarını elde etmekten yoksun olma durumunu ifade etmektedir. Yoksulluk; yaş, cinsiyet, yaşam yeri(kent/kırsal), ülke/bölge durumu, etnik grup, gelir kaynağı, vb. hususlara göre farklılık arz eden bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.
Büyük çoğunluğu az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yer alan 1.2 milyar yoksul insanın 900 milyonunun kırsal alanlarda yaşıyor olması, yoksulluğun kırsalda daha yoğun hissedildiğinin göstergesidir. Topraksız tarım işçileri, kırsal yoksullar içerisinde en yoksul kesimi oluştururken, hane halkında ise kadın ve çocuklar kırsal yoksulluktan en fazla etkilenenlerdir. İklim başta olmak üzere birçok riski bünyesinde barındıran tarım sektörü, bu ülke ekonomilerinde önemli yer tuttuğundan ve bu ülkelerin kırsalında en önemli ekonomik faaliyet olduğundan kırsal yoksulluk ile mücadelede, stratejik bir öneme sahiptir. Ülkemizde de hem kırsal yoksulluğun yapısı hem de kırsal yoksullukla mücadelede, tarım sektörünün önemi, benzer bir görünüm arz etmektedir.
Hayvancılık; insanların yeterli ve dengeli beslenmesine önemli katkıda bulunmak, et, süt, deri, vb. sanayi dallarına hammadde sağlamak, tarımsal atıkları biyolojik yolla kullanıp değerlendirmek, doğal mera, otlaklar ve tarıma elverişsiz alanların değerlendirilmesini sağlamak gibi birçok genel ekonomik katkı ve fayda oluşturan bir sektördür. Kırsaldaki gizli işsizliğin önlenmesi, küçük ve yoksul üreticiye nakit para sağlaması, hayvana sahip olan kadınların sosyal statüsünün artması, yoksulların borçlarını ödemesi, kırsal toplum barışının sağlanması, ürünlerinin satılması ile gelir elde etmek, vb. hususlar ile hayvancılık, kırsal yoksulluğun giderilmesinde etkili bir araçtır.

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Kırsal Yoksulluk, Kırsal Alan, Hayvancılık
Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir