Kırsal Ekonominin Canlanmasında Ve Yerel Sahiplenmede Coğrafi İşaretler

Yazar: Mustafa Kan, Bület Gülçubuk
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma
Özet
Coğrafi işaretler belirli bir bölgeden kaynaklanan bir ürünü tanımlayan ya da kalitesi, unu veya diğer karakteristik özellikleri bakımından coğrafi kaynağına atfedilen, bir bölgeyi temsil eden sınai mülkiyet hakkıdır (Ilıcalı, 2005). Kullandıkları ürünlerin kökenini belirtme fonksiyonu dolayısıyla markaların ilk halı olarak karşımıza yıkmaktadır ve coğrafi kökeninden dolayı önem kazanan ürünleri ayırt etmek için kullanılmışlardır. Ürünlerin ayırt edici özelliklerinden yararlanılarak elde edilen hak özellikle yerel ekonomilerinin canlanmasında potansiyel oluşturmakladır. Özellikle 1995 yılından sonra Türkiye’de koruma altına alınan Coğrafi İşaret kavramı yerel ekonomilerde özellikle kırsal alanların canlandırılmasında bir araç olarak kullanılabilme özelliğine sahip olup küreselleşmeye karşı yerel kültürün korunması için de önemli bir araçtır. Bu bildiride özellikle tarımda, kırsal kalkınmada Türkiye’de yeni ortaya yıkan “Coğrafi İşaret” kavramının ortaya çıkma gerekçesi hakkında bilgi verildikten sonra, Coğrafi İşaretlerin kırsal ekonominin canlanmasına nasıl katkıda bulunabileceği tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: kırsal ekonomi, kalkınma, coğrafi işaretler

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir