Kahramanmaraş İlinde Üzüm Maliyet ve Karşılığındaki Gelişmelerin Analizi

Yazar: Bekir Sıtkı Şirikçi, Mevlüt Gül
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu çalışmada, Kahramanmaraş ilinde önemli bir yere sahip olan, üzümün maliyet hesaplaması üzerine durulmuş, üzümde üretim maliyetleri ve karlılıklarındaki gelişim analiz edilmiştir. Veriler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğünden temin edilmiştir. Veri seti 2004-2013 dönemini kapsamaktadır. Üzümün karlılığındaki gelişmelere ilişkin: reel fiyatlarla brüt, mutlak (net) ve nisbi kar değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca reel fiyatlarla ürün üretim maliyeti ve karlılığı, yıllar itibariyle değişimi basit indeksle ortaya konulmuş ve yorumlanmıştır. İncelenen dönemlerde, Kahramanmaraş üzüm üretim faaliyetinde en önemli maliyet unsurları tarla kirası ve sürümdür. Dönem başına göre üzüm reel üretim masrafları %15 artış göstermiştir. Buna karşın birim alandan üzümden elde edilen nisbi ve mutlak kar değerleri verim artışına bağlı olarak dönem başına göre yükselmiştir.

Anahtar Kelimeler: Üzüm, Maliyet, Karlılık, Kahramanmaraş

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir