İyi Tarım Uygulamaları: Isparta İli Örneği

Yazar: F. Handan Giray, Ayşe Karadağ Gürsoy, Özge Bayındır
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Özet
Bu çalışma, 2011-2012 üretim döneminde Isparta ilinde, üreticilerin “İyi Tarım Uygulamaları” (İTU) konusundaki bilgi ve ilgilerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Isparta’da hali hazırda İTU yapmakta olan toplam 5 üretici ile görüşülerek elde edilen verilere “Bulanık Eşli Karşılaştırma” ve “Basit Sıralama” analizleri uygulanmıştır. Bu analizlerin ortak sonucu olarak üreticilerin İTÜ’yü tercih etmelerindeki en etkili faktörün “markalaşmaya katkı sağladığı” düşüncesi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, üreticiler fiyat farkının sağladığı avantaj nedeniyle İTU için ayırdıkları üretim alanlarını yakın gelecekte artırmayı planlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: İTÜ, iyi tarım uygulamaları, bulanık eşli karşılaştırma
Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir