Isparta İli Kentsel Alanda Ailelerin Meyve Suyu Tüketim Profili

Yazar: Mevlüt Gül, M.Göksel Akpınar, Tufan Bal, Hilal Yılmaz
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim ekonomisi
Özet
Türkiye’de çağdaş anlamda meyve suyu yatırımları 1969 haşladığı ve 1983’dcn sonra büyümeye ivmesi kazandığı görülmektedir. Günümüzde Türkiye’de 30 civarında firma bulunmakta ve 38 fabrikada üretim yapılmaktadır. Piyasada 27 adet tescilli meyve suyu markası bulunmaktadır. Türkiye’de 1970’li yılların başında 0.4 litre olan kişi başına meyve suyu tüketimi, 1970 yılına göre 10 katlık bir artışla, I996’da 3.9 litreye, 1998’de de 4.0 litreye, son yıllarda ise 5.3 litreye ulaşmıştır. Ancak bu değer gelişmiş ülkelerden oldukça düşüktür. Bu rakam Almanya’da 46, ABD’de 36, Kanada’da 25, Fransa’da 17, İtalya’da 8 litre düzeyindedir. Türkiye’de dana çok meyve nektarı tüketilmektedir. Bununla birlikte Avrupa ülkelerinde daha çok portakal ve elma suyu tüketilirken, ülkemizde şeftali ve vişne nektarı tercih edilmektedir. Türkiye’de yaş meyve tüketiminin göreceli olarak fazla olması, meyve suyu tüketimini olumsuz yönde etkilediği bir gerçektir. Bununla birlikte yıllar itibariyle meyve suyu yurtiçi talebinin arttığı gözlenmektedir. Bu çalışmada, meyve suyu tüketimine ilişkin tüketici eğilimi araştırılmaktadır. Çalışmanın tüketici düzeyindeki alan çalışması İsparta ili kentsel alanında yürütülmektedir. Bu kapsamda toplam 400 hane halkı ile yüz yüze görüşme esasına dayalı olarak gerçekleştirilen anket uygulamasından elde edilen orijinal veriler değerlendirilecektir. Araştırmada, ailelerin meyve suyu tüketim profilinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu araştırma kapsamında, ailelerin meyve suyu tüketimi, harcama yapısı, meyve suyu çeşidi tercihi ve marka tercihi, çeşitli satın alma davranışları ile satın alma davranışları üzerinde etkili olan sosyo-ekonomik değişkenlerin belirlenmesi hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Meyve Suyu, Tüketim, Harcama Yapısı.

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir