Harran Ovasında Tesviye Yapılan Arazilerde Kompost ve Yeşil Gübre Uygulamasının Pamuk Verimine Etkisi

Yazar: Halil Polat, Nesibe Devrim Almaca
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Araştırma 2000-2004 yılları arasında Harran Ovası’nda bulunan Sultantepe Köyü’nde; yörede üretimi yapılan pamuk, buğday, mısır artıklarından ve at gübresinden oluşturulan tarımsal artık kökenli kompost ve fiğ kullanılarak pamuktan istenilen verimin alınması amacıyla, tesadüf blokları deneme deseninde üç tekerrürlü ve çakılı olarak yürütülmüştür. Araştırmada şu konular uygulanmıştır: A0 0.0 ton/dekar kompost, A1 0.5ton/dekar kompost, A2 1.0 ton/dekar kompost, A3 1.5 tonu dekar kompost , A4 Yeşil gübre (fiğ). Tüm konulara 13 Kg-N/da ve 7 Kg -P2O5/da gübre verilmiştir. Araştırmada Stonville- 453 pamuk çeşidi kullanılmıştır. Araştırma sonunda, birleştirilmiş dört yıllık pamuk verimleri üzerinden yapılan varyans analizlerinde, konular arasında %1 seviyesinde istatistiksel anlamda farklılık belirlenmiştir. Dört yıllık verim ortalamalarında kontrol konusundan (klasik gübre uygulaması) 340 kg/da verim alınmıştır. Bu sebeple 4 yılda da en yüksek verimin alındığı ve 1 ton/da kompostla birlikte 13 Kg-N/da ve 7 Kg – P2O5/da’nın uygulandığı ve 494 kg/da verimin (yıllar ortalaması) alındığı A2 konusu tesviye edilen arazileri için önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kompost, Harran, Yeşil Gübre, Pamuk

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir