Gıda Ürünlerine Olan Talebin Tüketicilerin Harcama Gücü İle İlişkisin Analizi

Yazar: Burhan Özkan, Figen Ceylan
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Gıda tüketimine olan talebin gelir artışına bağlı olarak göreceli olarak azalması beklenmektedir. Bu durum gıda tüketim talebinin, özellikle temel gıda ürünlerine olan talebin gelire göre esnekliğinin negatif olmasından kaynaklanmaktadır. Talepteki azalma eğiliminin temel nedeni düşük gelir grubundan ülkeler için temel ihtiyaç olan temel gıda maddelerinin, yüksek gelir grubundan gelişmiş ülkeler için düşük bir mal olmasıdır Ayrıca, yüksek gelir grubundan ülkelerde tüketicilerin işlenmiş gıda ürünlerine ve lüks malların tüketimine yönelik taleplerinin artması beklenmektedir. Bu durum ülkeler arasındaki tüketim alışkanlıklarına olduğu gibi, aynı ülke içindeki farklı tüketim gruplarının tüketim eğilimlerine de yansımaktadır Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de gelire bağlı olarak gıda tüketimi talebi değişiminin tüketici eğilimlerine mutlak olarak yansıyıp yansımadığını saptamaktır. 2002-2006 yılları arasında yapılan gıda ürünleri harcamalarının tüketim harcamalarının yüksekliğine bağlı olarak ayrılan % 20’lik beş harcama grubuna göre değişiklik gösterip göstermediği varyans analizi aracılığıyla incelenmiştir. Çalışma kapsamında, en yüksek gelir grubunun mutlak olarak fazla gıda harcaması yaptığı, orta gruptaki % 60’ın harcama eşit olduğu ve en düşük gelir grubunun da en düşük harcama ortalamasına sahip olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Varyans Analizi. Gıda Harcamaları % 20’ lik Gelir Grubu

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir