Gıda Sanayinde Uygulanan Kalite Yönetim Sistemleri

Yazar: Sibel Parseker Yönel, Bige İncedayı, Senem Yonak
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Kalite yönetim sistemleri tanım olarak; ürünün kalite güvenliğini sağlamak iyin bir plan doğrultusundaki tüm etkinliklerin sistematik uygulamasıdır. Gıda sanayinde bu sistematik uygulamalar satın alma aşamasından başlayarak üretim, pazarlama, tasarım, kalite kontrol ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçleri kapsamaktadır. Gıda üretimi yapan işletmeler, ön koşul şartlarım yerine getirmeleri sonrasında, kalite yönetim sistemleri ile yapılandırıldıkları zaman, ürettikleri ürünün arkasında durabilecek şartlara kavuşmuş olacaklardır. Bu nedenle ticari imajın korunması, yasal sorumluluklarının yerine getirilmesi ve satışta bir avantaj sağlanması açısından kalite yönetim sistemleri önemlidir. Bu çalışmada da
gıda sektöründe uygulanan kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir