Gıda Pazarlamasında E-ticaret Uygulanma Şekilleri Ve Olası Gelişmeleri

Yazar: Mevhibe Albayrak
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Dünya ticareti ve bilişim teknolojisindeki gelişmeler ile tüketici alışkanlıklarındaki değişmelere bağlı olarak pazarlama alanında e-ticaretin kullanımı yaygınlaşmaktadır. e-ticaretin pazardaki tüm paydaşlara sağladığı yararlar düşünüldüğünde, kullanımının artması da doğaldır. 2000’li yıllarda yaklaşık 1 milyar internet kullanıcısı olduğu tahmin edilmekte ve bunun en fazla olduğu ülkelerin başında ABD, Çin, Japonya ve Almanya gelmekledir. İnternet kullanımının fazla olduğu ülkelerde e-ticaretin de yüksek olduğu görülmektedir. Nitekim dünyada e-ticaretin %80’i ABD’de gerçekleştirilirken, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de artış gözlenmektedir. Türkiye’de yaklaşık 4 milyon internet kullanıcısı bulunurken, e-ticaret oranının yaklaşık % 1 düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada sektörlerde kullanımı daha yaygın olan e-ticaret, tarımsal ürünler ve girdilerin pazarlamasında da yerini almıştır. Türkiye’de ise tarım ürünleri ve gıda maddelerinin perakende aşamasında e-ticaretin kullanımı tüketici davranışları ve alışkanlıkları nedeniyle yaygın değildir. Değişen koşullarla, bu pazarlama şeklinin de çok yavaş da olsa artacağı beklenebilir. Günümüzdeki süreçte, özellikle marka bağımlılığının olduğu gıda maddelerinde e-ticaret avantajından yararlanılabilir Bu çalışmada, Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye ölçeğinde gıda pazarlanmasında e-ticaretin durumu, gelişimi ve yasal boyutları karşılaştırmalı olarak ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: E-Ticaret, gıda pazarlaması, e-ticarel destekleri, tüketici

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir