Gediz Havzası Su Kirliliğinin Önlenmesinde Tarımın Rolü

Yazar: Mehmet Şenol, Tugay Gül, Ela Atış, H.Ece Salalı
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi
Özet
Tarım ve sanayi faaliyetlerinin, su kullanımı üzerinde önemli etkilerinin olduğu dikkate alındığında, özellikle tarımsal üretimde su kullanımının etkinliğinin ve veriminin arttırılmasına yönelik çalışmalar daha da önem kazanmaktadır. Su kaynakları açısından önemli çevre sorunlarından birisi yeraltı ve yerüstü sularının kirlenmesidir. Türkiye’de su kirliliğinin başlıca etkenleri kentleşme, sanayileşme ve bazı tarımsal uygulamalardır. Sanayinin çevre üzerindeki olumsuz etkisi diğer faktörlerden çok daha fazla olmakla birlikte, tarım da kirlilikte rol oynamaktadır. Özellikle, entansif tarımın yaygınlaşması ile kullanılan kimyasal gübre ve pestisit kalıntıları yeraltı ve yüzey sularına karışarak kirliliğe neden olmaktadır. Bu çalışma, endüstriyel gelişme, yoğun tarımsal faaliyetler ve hızla artan nüfus ile birlikte, Ege Bölgesinde önemli bir yere ve ciddi bir ekonomik potansiyele sahip Gediz Havzası’nı kapsamaktadır. Çalışmanın verileri, Gediz Havzası’nda su kirliliğinin ve tarımsal üretimin en yoğun olduğu köylerde 105 üretici ile yapılan anketlerden elde edilmiştir. Çalışmada, üreticilerin tarımın çevre ve su kaynaklarına etkileri konusundaki düşünceleri likert ölçeği analizi ile çevre politikaları kapsamında uygulanacak teşvik ve cezalara ilişkin görüşleri ise en iyi/en kötü analizi yoluyla hesaplanmıştır.
Anahtar kelimeler: Su kirliliği, Gediz Havzası, tarımsal faaliyet, çevre politikası

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir