Gap Bölgesi’nde Mercimek Üretim Maliyetinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma

Yazar: Ahmet Çıkman, Tali Monis, Şeyda İpekçioğlu
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Yemeklik tane baklagiller içerisinde yer alan mercimek, içerdiği protein oranının yüksek olması nedeniyle insan beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. Kurak bölgelerde ekim nöbetine girerek hem üreticiye hem de ülke ekonomisine ek gelir sağlamaktadır. Kışlık ve yazlık ekime uygun mercimek çeşitleri bulunmaktadır(Süzer-2014). Bu çalışma: GAP Bölgesi mercimek yetiştiriciliğinin üretim maliyetini ortaya koymak için yapılmıştır. GAP Bölgesi mercimek üretim alanları gezilerek, gayeli örnekleme yöntemine göre mercimek üretimi yapan belli sayıdaki işletmede yüzyüze anket çalışması yapılmış, yerli ve yabancı literatürler ile kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen verilerden de yararlanılarak mercimek üretim girdi ve maliyeti hesaplanmıştır. Mercimek üretiminin karlılığı incelenmiştir. GAP Bölgesi’nde mercimek üretimi yapan işletmelerde uygulanan anket verileri 2014 üretim yılını kapsamaktadır. Mercimek yetiştiriciliği yapılan işletmelerde toprak işleme ve ekim için 41,61 TL/da, bakım işleri için 11,44 TL/da, hasat işleri için 62,69 TL/da, çeşitli giderler (tohum, ilaç, gübre vb.) için 46,90 TL/da, ortak giderler (sermaye faizi, yönetim gideri vb.) için 54,19 TL/da toplam masraf yapılmıştır. Gayri safi üretim (brüt) değeri olarak mercimek üretiminden 308,75 TL/da gelir elde edilmiştir. Üretim maliyeti 216,83 TL/da, dekara net gelir 91,92 TL/da olarak (devletçe verilen destekler dikkate alınmamış) hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mercimek, üretim maliyeti, GAP bölgesi

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir