Tükiye Damızlık Sığır Dışalımı ve Toplam Süt Üretimi Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma

Yazar: M.i.Soysal, E.K.Gürcan, E.Özkan
Yıl:2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret
Özet
Ülkemizin süt üretimini artırmak için uzun yıllardır nitelikli damızlık materyal dış alımı yapılmaktadır. Bu dış alımın amacı ülkemiz süt sığırlarının kalıtsal içeriklerinin düşük olduğu noktasından hareketle bunları daha nitelikli sığırlarla ikame etmek şeklindedir. Bu çalışmada yıllara göre çeşitli hayvansal üretim karakteristiklerini dağılışını Lineer, doğrusal olabilen eğrisel ilişkiler ve Polinomial ilişkiler aracılığı ile incelenmiştir. Ayrıca 16 hayvansal üretim etkenliği bağımsız değişken inek sütü üretimi ile kültür ve melez süt sığır sayısı bağımlı değişken olarak alınmak suretiyle çeşitli sayıda bağımsız değişken içeren çoklu lineer ilişkiler seti oluşturulmuştur. Elde edilen değişiklerden bağımlı değişkendeki değişkenliği en yüksek oranda karşılayan dağılımlar çeşitli kriterler kullanılarak seçilmiştir. Ayrıca elde edilen denklemler aracılığı ile geleceğe yönelik çeşitli tahminler yapılmıştır. Mevcut eğilimin devamı halinde nüfusu bize yakın olan Fransa’nın bugün ki süt üretimini elde etmek ancak 2033 yılında (Lineer ilişki) ya da 2027 yılında (Polinomial ilişki)mümkün olabilir. Fransızların sahip olduğu süt sığırlarının bileşimin de 20.4 milyon süt sığırına sahip olmak için (97) yıl daha geçmelidir.
Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir