Erzurum İli Uzundere İlçesinde Serada Hıyar Ve Domates Üretim Maliyeti Ve Pazarlama Yapısı

Yazar: Esra Kadanalı, Aslı Saklıca, Vedat Dağdemir
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Bu çalışmada Erzurum İli Uzundere ilçesinde serada hıyar ve domates üreten işletmelerin üretim maliyeti ve pazarlama yapısı incelenmiştir. Bu amaçla 85 işletme ile anket yapılmıştır. Seralar büyüklüklerine göre hıyar için iki, domates için ise tek grup olarak incelenmiştir. Çalışma sonucunda hıyar ve domateste çiftçinin karı ortalama olarak sırasıyla 0,077 ve 0,028 YTL/kg olarak hesaplanmıştır. Tüketicinin ortalama olarak I kg hıyar ve domates için ödediği fiyatın çiftçinin eline geçen oranı sırasıyla %69,23 ve %68,57 tespit edilmiştir. Üretilen ürünlerin çoğunlukla çiftçi tarafından yerinde pazarlandığı müşahede edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Seracılık, Birim Maliyet, Pazarlama Marjı

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir