Erzurum ili Merkez İlçede Ailelerin Tavuk Eti Tüketim Ve Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma

Yazar: Aslı Saklıca, Esra Kadanalı
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Bu çalışına, Erzurum İli kentsel alanında tavıık eti tüketim yapısını incelemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada halkın gelir düzeyinin tavuk
eti tüketim davranışları ile olan ilişkileri ele alınmıştır. Araştırma sonucunda ailelerin yıllık tavuk eti tüketim miktarı 10,80 kg olarak bulunmuştur.
Tüketicilerin tavuk eti alım sıklığı olarak % 53,07’sinin haftada bir tavuk eli satın aldığı gözlenirken, ayda bir alanların oranı ise %3,53 olarak
bulunmuştur. Tavuk eti satın alırken markaya dikkat edenlerin oranı % 88.22 olarak saptanmıştır. Tüketicilerin %49,71’i tavuk etini marketten satın aldıklarını belirtmişlerdir. Tavuk eti satın almada tüketicilerin dikkat ettikleri en önemli kriterler tazelik, marka ve ucuzluktur.

Anahtar Kelimeler: Tavıuk eti tüketimi, etlik piliç, Erzurum

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir