Enerji İçecekleri Tüketim Davranışları: Antalya İli Örneği

Yazar: B. Özkan, G. Akpınar, S. Karaman, M. Ceylan
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet:

Gelişen teknoloji ve değişen tüketici talepleri gıda sektöründeki üretim anlayışını da değiştirmiş, bazı tüketici grupları için farklı gıdalar üretmeye yöneltmiştir. Fonksiyonel gıda sektörü de tüketicilerin bazı taleplerini karşılamak amacıyla ortaya çıkmıştır. İlk olarak 1930’larda ortaya çıkan fonksiyonel gıda sektörü enerji içeceklerini de içine alarak dünya genelinde 80 milyar dolarlık bir pazar genişliğine ulaşmıştır. Enerji içecekleri fonksiyonel gıdalar sektörü içinde 1,5 milyar dolar Pazar payına sahip olan ve gittikçe de pazar payı büyüyen bir ürün grubudur. Türkiye’de 2002 yılında yayınlanan enerji içecekleri tebliğinde 350 mg/l olan kafein miktarı tüketici sağlığı açısından sakıncalı bulununca satışı yasaklanmış, sonra yönetmelik Gıda Kodeksi’nin istediği ile 150 mg/l olarak değiştirilince gıda güvenliği yönünden uygun bulunarak 2006 yılında satışı serbest bırakılmıştır.
Türkiye’de henüz yeni sayılabilecek bir sektör olan ve hızla büyüyen enerji içecekleri sektöründe özellikle gıda güveliği yönünden yeterince tüketici araştırması yapılmadığı düşüncesiyle yola çıkılan bu araştırmada: sosyo-ekonomik değişkenlerin ve ürün özelliklerinin satın alma davranışlarına etkisi incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre yaş, enerji içecekleri tüketiminde etkili bir faktördür. Satın almada en çok televizyon reklamlarından etkilenen tüketiciler, enerji içeceklerini genellikle eğlence yerlerinde tüketmektedirler. Tüketicilerin enerji içeceklerini satın almasında fiyat en önemli faktör olarak belirlenirken, son kullanma tarihi, besinsel içerik ve sağlık açısından güvenilirlik faktörleri ise tüketiciler tarafından fazla önem verilmeyen faktörler olarak tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel Gıdalar, Enerji İçecekleri, Tüketici, Antalya.

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir