Elektronik Ticaret Danışmanlığı

Yazar: Aydın Gürel, Orhan Yavuz
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet
Günümüzde küreselleşmeyi sağlayan en önemli güç kaynağı internettir Elektronik ticaret ise, küreselleşmiş bilgi platformunu kullanarak dünya ticaret hacmini arttırmakta ve kolaylaştırmaktadır. Elektronik ticaretin yoğun olarak kullanımı 1996 yılına rastlamaktadır Günümüzdeki gelişimi ise önceden öngörülemeyen boyutlara ulaşmıştır. Elektronik ticaret dünyada ve ülkemizde bir yeniliktir. Bir yeniliğin yaygınlaşma sürecinde o yeniliğin ekonomik ve sosyal açıdan oransal üstünlüğü, karmaşıklığı, uygunluğu, denenebilirliliği ve gözlenebilirliği gibi etmenler önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda “Elektronik Ticaret Danışmanlığı” adlı bu bildiri ile elektronik ticaretin yaygınlaşmasını teşvik eden elektronik ticaret ile geleneksel ticaret arasındaki ekonomik ve sosyal açıdan farklılıklar, getirdiği değişimler, yarattığı yeni olanaklar gibi faktörler ve elektronik ticaretin yaygınlaşmasını engelleyen teknik, hukuksal, sosyal ve bilgi güvenliği sorunları gibi faktörler irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: e-ticaret, yenilik, danışmanlık, bilgi güvenliği

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir