Ekoturizmin Kırsal Kalkınmaya Etkisi: Trakya Bölgesi Örneği

Yazar: Çağdaş İnan, Hakkı İnan, Ahmet Kubaş
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Uluslararası Ekoturizm Derneği’nin 1991’de yaptığı tanıma göre Ekoturizm, doğal alanlara yapılan, çevreyi koruma ve yerel haklın refahını devamlı kılma sorumluluğu taşıyan tatil/seyahattir. Dünya genelinde ortak payda kabul edilen bu tanım çerçevesinde kilit nokta “yerel haklın refahını devamlı kılma sorumluluğu” taşımasıdır. Bu durumda Ekoturizm yapılacak bölgede yerel halkın fayda görmesi gereklidir. Gerek ekonomik gerekse diğer unsurlarla birlikte ortaya konulması gereken bir refah artısı olmalıdır. Bir başka deyişle Ekoturizm odağında yerel haklın kalkınması esastır. Örneğin günübirlik yapılan bir doğa yürüyüşü aktivitesi eğer bölge halkına hiçbir katkıda bulunulmadan, sadece ziyaret etme maksatlı yapılıyorsa burada Ekoturizm değil “Doğa Tabanlı Bir Turizm” aktivitesi söz konusudur. Gerçek anlamda Ekoturizm, tanımdan da anlaşılacağı üzere yerel halkın refahını, yani bir anlamda kalkınmasını da özünde barındırmaktadır. Ekoturizm yapılan bölgede Kırsal halk kalkınıyorsa, bu kalkınma sürdürülebilir bir Kırsal Kalkınma anlamına gelmektedir. Bu çalışmada Trakya bölgesinin Ekoturizm potansiyeli yüksek kesimlerinde Ekoturizm’in çevre ile ilişkisi ortaya konularak Kırsal Kalkınma stratejileri açısından bir inceleme yapılmıştır. Bölgenin mevcut durumu swot analiziyle incelenmiş, güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler ortaya konulmuştur. Ekoturizmin Kırsal Kalkınmaya Etkileri bulgular ışığında değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Kırsal Kalkınma, Sürdürülebilirlik, Trakya

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir