Ege Bölgesinde Dışsatıma Yönelik Sofralık Üzüm Üretiminde Karşılaşılan Sorunların Değerlendirilmesi

Yazar: Hülya Uysal, Gamza Saner
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret
Özet
Bu çalışma ile işletme düzeyinde; sofralık üzümün üretim ve dışsatım durumu ortaya konularak, gelecekte nasıl yönlendirilmesi gerektiğin belirlemek amaçlanmıştır. Ege Bölgesinde Manisa, Denizli ve İzmir illerinde sofralık üzüm üretiminde bulunan 120 üreticiden elde edilen veriler teknik ve ekonomik özellikler açısından değerlendirilmiştir. Araştırmada, üreticilerin dış pazarın talebine yönelik üretim yapmadıkları, kültürel uygulamalardaki teknik bilgi yetersizliğinden dolayı üretimde istenilen kaliteyi sağlayamadıkları belirlenmiştir. Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde kalite iyileştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Ayrıca Superior Seedless, Crimson Seedless, Red Globe gibi farklı çeşitlerin üretimlerinin arttırılması gerektiği ortaya çıkmıştır. İyi tarım uygulamaları ve pazarlamada izlenebilirliğin gerçekleştirildiği durumda; mevcut pazarları korumada ve yeni pazarlar bulmada açılımlar sağlanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sofralık üzüm. Sofralık üzüm üretimi, Sofralık üzüm dışsatımı

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir