Dünya’da ve Türkiye’de Zeytin Yağı Ticaretinin Mevcut Durumu Ve Gelişim Seyri

Yazar: H.Ebru Onurlubaş, Halil Kızılaslan
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8.Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret
Özet
Türkiye, bulunduğu coğrafi konum ve özellikle batı ve güney bölgelerinde sahip olduğu Akdeniz iklimi özellikleriyle İspanya, İtalya. Yunanistan ve Tunus gibi Akdeniz ülkeleriyle birlikte dünyanın önde gelen zeytin ve zeytinyağı üreticilerindendir. Türkiye’de zeytin üretimi dane zeylin yoğunluklu olarak Aydın, İzmir, Balıkesir’de yapılmaktadır. Türkiye de uzun yıllardan beri zeytin ağacı sayısı gün geçtikçe sürekli olarak artmaktadır. Yıllara göre değişmekle birlikte Türkiye, Dünya sofralık zeytin üretiminde ikinci, zeytinyağı üretiminde ise beşinci sırada yer almaktadır. Dünya pazarlarından gelen talep ve uluslararası standartlara uyum içerisinde üretilen zeytinyağı dış pazarda önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de ve Dünya’da zeytinyağı üretim, tüketim ve dış ticaretinde yıllar itibariyle meydana gelen değişimleri incelemektir. Söz konusu değişimlerin yönünü belirlemek amacıyla zaman serisi analizlerinden yararlanılmıştır. Sektörün çeşitli açılardan göstermiş olduğu değişimin yönünü belirleyebilmek amacıyla ileriki yıllara ait projeksiyon yapılmıştır Ayrıca, zeytinyağı sektörünün mevcut durumunu ortaya koymak amacıyla çeşitli kriterler açısından indeks değerleri hesaplanmıştır. Türkiye’de, amaçları belli ve sürekliliği olan zeytinyağı politikası bulunmamaktadır Bu sebeple, zeytinyağı fiyatları artmakta üretici ve tüketici bundan olumsuz yönde etkilenmektedir. Türkiye’de amaçları ve sürekliliği olan ve üretimden tüketime kadar olan süreci kapsayan bir zeytinyağı politikasının oluşturulması gerekli.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, zeytinyağı, üretim, tüketim, dış ticaret

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir