Dünyada Ve Türkiye’de Yem Sanayisindeki Gelişmeler

Yazar: Türkay Bars, Burak Uzun
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Ve Tarıma Dayalı Sanayi
Özet
Yem bitkileri, hayvan yemi olarak yetiştirilen, aynı zamanda toprak ve suyu muhafaza etme, nöbetleşe ekim ile kendinden sonra ekilen ürünlerin verimini artırma gibi özellikler taşıyan, doğrudan doğruya ya da sonradan yedirilmek üzere hasat edilip kurutulan veya silajı yapılan bitkilerdir. Yem, tarım işletmelerinde en önemli girdilerden biri olup, hayvansal üretimde verimi ekonomik bir şekilde artırmak amacıyla hayvanların kaba ve karma yemle yoğun bir şekilde beslenmesi gerekmektedir. Doğal haliyle hayvana verildiğinde su içeriği %15-20’den ya da ham selüloz içeriği kuru madde de %16-18’den daha fazla olan ve yemlemede kullanılabilen her türlü materyaller kaba yem olarak tanımlanmaktadır. Karma yem evcil hayvanların çok miktarda ve nitelikli ürün verebilmelerini sağlayan yapısı garanti edilmiş ve ağız yoluyla tüketilen organik ve inorganik maddelerin belirli norm veya standartlara uygun olarak karıştırılması ile elde edilen yemlerdir. Bu çalışmada da, Dünyada Karma Yem Sanayisinde önde gelen ülkeler, AB’de karma yem üretimi ve çeşitliliği, Türkiye’de bölgesel yem üretimi, dağılımı ve karma yem fiyatları ile ilgili durum değerlendirmesi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Karma yem, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir