Dünya’da Ve Türkiye’de Başlıca Gıda Ürünleri Tüketim Eğilimlerindeki Gelişmeler

Yazar: Erdoğan Güneş, Neslihan Köse, Taner Kıral
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
İnsan beslenmesi için gerekli olan gıda maddeleri, bitkisel ve hayvansal kökenli olabilmektedir. Gelişmiş ülkelerde bireylerin beslenmesinde hayvansal kökenli gıdalar daha fazla önem taşırken, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bitkisel kökenli gıdalar ön plana çıkmaktadır Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde alınan enerjinin %80’i karbonhidrat ve bunun da önemli bir kısmı tahıllardan sağlanmaktadır. Dünyada gelişmiş ülkelerde gıda güvenliği ve kaliteli beslenme önem taşırken, özellikle az gelişmiş ve özellikle de gelişmemiş ülkelerde yoksulluk sorunu öne çıkmakta ve bu kapsamda gıdaya ulaşılabilirlikte sorunlar yaşanmaktadır. Türkiye bitkisel ürün tüketiminde dünya ortalamasına yakın veya üzerindedir Ancak hayvansal ürün tüketiminin beklenen düzeye gelebilmesi için artması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gıda, Üretim, Tüketim

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir