Çocuk Nüfusta Gıda Tüketimi ve Bilinçlilik Düzeyinin Değerlendirilmesi

Yazar: M. Göksel Akpınar, S. Gülcan
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet:

Günümüzde gıda tüketimi ve tüketimin insan sağlığı üzerindeki etkileri bireylerin olduğu kadar özel ve kamu otoritelerinin duyarlılık gösterdiği bir alan olarak gelişmektedir. Toplum sağlığı ve sürdürülebilirliği trendinde tarım ve gıda ürünlerinin üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerine odaklanılmakta bu paralelde de çocuk ve tüketim kavramları öne çıkmaktadır. Bu bağlamda çalışma ile yatay kesit verilerine dayalı olarak hane halkı düzeyinde çocuk nüfusun gıda tüketim paterninin ne yönde şekillendiği ve tüketimde ne denli bir bilinç düzeyinin egemen olduğunun sorgulanması amaçlanmıştır. Çalışma, Antalya ili kentsel alan kapsamında örnek olarak belirlenen 400 hane halkında ebeveynler ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilen birincil verilerin değerlendirilmesine dayanmaktadır. Çalışmada çocuk nüfus 0-1 yaş, 1-2 yaş, 2-3 yaş 3-4 yaş ve 4-6 yaş olmak üzere beş farklı grupta ele alınmıştır. Ayrıca çocuk nüfus adına satın alma kararı ve işlevini yerine getiren ebeveynlerin söz konusu gıdalara gösterdikleri bilinç düzeyleri için ki-kare testi uygulanmış, satın almada etkili olan ürün özelliklerinden ürün tadının yansıra gıda özelliklerinden beta karoten, omega 3 ve 6’nın tanınması ve ürün ambalajında yer alan üretici firmayı okuma durumu 0-1 yaş bebeği olanlarda farklılık göstermiştir. Ürün ambalaj bilgilerinin okunması ise 2-3 ve 3-4 yaş aralığında çocuğa sahip ebeveynlerde üretim yeri, üretim tarihi ve raf ömrü açısından farklılık göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Tüketim, Gıda, Çocuk Nüfus, Ebeveyn, Antalya.

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir