Gümrük Birliği’nin Türkiye’nin Makarnalık Buğday Ve Mamülleri Dış Ticareti Üzerine Olası Etkileri

Yazar: Mehmet Bozoğlu,Vedat Ceyhan
Yıl: 1996
Yayım Yeri: 2. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım Ve Ticaret

Araştırmayı İndir

Dünya Ve Türkiye’de Gıda Maddeleri Talep-Arz Dengeleri

Yazar: H. Avni Cinemre ,Vedat Ceyhan, Mehmet Bozoğlu
Yıl: 2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım Ve Ticaret
Özet
Gıda maddeleri arz ve talebindeki global gelişmeler, Malthus’un açlık teorisini çağrıştırmamakla birlikte gelişmekte olan ülkelerde durum farklıdır. Türkiye’de artan nüfus ve gelir seviyesine bağlı olarak gıda maddeleri arz ve talep dengesinin kurulmasının daha uzun bir zaman alacağı görülmektedir. Dünyada ve Türkiye’de üretim artışları daha ziyade yoğun girdi kullanımından kaynaklanmaktadır. Tarımda üretimin etkinliğinin artırılması, bilim ve teknoloji alanına yapılacak yatırımların artırılmasına da bağlıdır. Çevrenin korunması açısından da bu çok önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Dünya, Türkiye, Malthus, gıda maddeleri arzı ve talebi, nüfus artış hızı, gıda maddeleri
talebi gelir elâstikiyeti

Araştırmayı İndir

Bafra Ve Çarşamba Ovalarında Kimyasal Madde Kullanım Düzeyi Ve Çevresel Etkileri

Yazar: Vedat Ceyhan, Mehmet Bozoğlu, H. Avni Cinemre
Yıl: 2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi
Özet
Bafra ve Çarşamba Ovalarında aşırı dozda kimyasal gübre kullanıldığı ve kimyasal ilaç kullanımının bilinçsiz olarak yapıldığı tespit edilmiştir. İnceleme alanındaki çiftçilerin çevre konusunda çok yüzeysel bilgilere sahip oldukları ve bu bilgileri uygulamaya aktaramadıkları saptanmıştır.
Araştırmayı İndir

Tarımsal Sanayinin Geliştirilmesinde Kooperatifleşme-Tonya Örneği

Yazar: Mehmet Bozoğlu,H. Avni Cinemre,Vedat Ceyhan
Yıl: 2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet
Bu çalışmada, Tonya Koop’un Tonya ilçesinde (Trabzon) tarımsal sanayinin gelişmesine ve piyasaya yaptığı katkılar ortaya konulmuştur. Araştırma ile ilgili veriler, kooperatifin muhasebe kayıtlarından elde edilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda, bölgede geliştirilebilecek yegane tarıma dayalı sanayi dalının süt sığırcılığı olduğu, üreticilerin kooperatifleşerek işletmeye açtıkları süt fabrikası sayesinde, yakın çevredeki özel teşebbüslerin süt işleme fabrikaları kurmalarına öncülük edildiği, sanayi ürünlerine önemli miktarlarda talep yaratıldığı, üreticilerin işgücünden tasarruf sağlandığı, bölgede doğrudan veya dolaylı olarak 50 kişiye istihdam sağlandığı, kooperatif ortaklarına süt alım ve fiyat garantisi verildiği, kooperatif ortaklarının ürününün tereyağı, kaşar peyniri, beyaz peynir ve lora işlenip daha yüksek fiyattan pazarlanması suretiyle katma değerin oluşturulduğu, kooperatif ortaklarına uygun şartlarla yem, kepek ve un temin edildiği, süt ve girdi piyasasında rekabet ortamının yaratıldığı ve üyeler arasındaki dayanışmanın artırıldığı belirlenmiştir.
Araştırmayı İndir

Karadeniz Bölgesinde Tarım Sektörüne Verilen Teşvik Belgeli Yatırımlar

Yazar: Vedat Ceyhan, Mehmet Bozoğlu, Mehmet Şahin
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Tarımsal Finansman