Isparta İlinde Tüketicilerin Bisküvi Ürünleri Tüketimi Ve Tercihleri

Yazar: Hülya Güş, Cansu Özmen, Sümeyye Ak Metin, Mevlüt Gül
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Bu çalışmada, bireylerin bisküvi tüketimi, tercihleri, bisküvi ürünlerinin satın alma davranışları, tüketiciyi etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri Isparta il merkezindeki 44 mahalleden 400 hanehalkından anket yöntemi ile elde edilmiştir. Bisküvi ürünlerinin satın alma sıklığında: 15 günde bir satın alma oranının en fazla olduğu (%31), bunu haftada bir alma oranının (%28) izlediği belirlenmiştir. Evli olan hanelerin çocuk sayılarıyla orantılı olarak bisküvi tüketimin arttığı, bekâr hane bireylerinin ise çoğunlukla öğrenci olduklarından ara öğün olarak bisküvi ürünlerini tercih ettikleri tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra tüketicilerin, lezzetli ve doyurucu olması gibi nedenlerden dolayı ara öğün olarak bisküvi tüketimini tercih ettikleri saptanmıştır. Görüşülen bireylerin %59’u bu ürünleri ikindi çayı ile birlikte tüketmektedir.
Gelir durumlarıyla bağdaştırıldığında bisküvi ürünleri fiyat olarak makul ve pratik olarak tüketilebilen ürünler olarak görülmektedir. Genç, yaşlı fark etmeksizin her yaş grubu tarafından tercih edilmekte, eğitim seviyesi her ne kadar değişse de alışılagelmiş bir damak tadından dolayı sağlık ön planda tutulmadan tercih edilmektedir. Hanelerde aylık bisküvi tüketimi 1649.81 gramdır. Daha çok tatlı bisküvilerin tercihi söz konusudur. Bisküvi ürünleri tüketmeyenlerin (%5.75) tüketmeme nedenlerinin başında sağlıklı ve güvenilir olmadığını düşünmeleri gelmektedir. Orta derecede güvenilir bulanların oranı %58’dir. Satın almada tüketicileri en çok etkileyen faktörlerin başında, satış yeri koşullarının sağlıklı olması ve tüm alışverişlerini yapabilecekleri bir yer olması gelmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bisküvi, tüketim, güvenilirlik, satın alma, Isparta

Araştırmayı İndir