Tarım Kesimindeki Sosyal Güvenlik Uygulamalarının Çiftçi Üzerindeki Etkileri:Tekirdağ Örneği

Yazar: Okan Gaytancıoğlu,Emine Bayraktar,Sema Tavil
Yıl: 2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Şekerpancarında Uygulanan Tarım Politikalarının AB Ülkeleri İle Karşılaştırılması

Yazar: Sema Tavil,Okan Gaytancıoğlu
Yıl:2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu:Tarım ve Gıda Politikası

Araştırmayı İndir